ПРАВИЛА

для користувачів Пулічної бібліотеки Турківської міської ради

І. Загальні положення;

I. 1. Правила для коористувачів Публічної бібліотеки розроблено відповідно
до Конституції У країни,чинного законодавства України зокрема Закону України « Про бібліотеки і бібліотечну справу»,закону України «Про захист персональних даних»,наказу Міністерства культури України від 14.12.2011 р. за №665/1/17-11 «Деякі питання реалізації законодавства про захист персональних даних», Статуту Бібліотеки (Положення) та на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України 05.05.09 року за № 275(зі змінами і доповненням).

II. Порядок запису до бібліотеки

2.1 Під час запису до Бібліотеки громадянин:
пред’являє паспорт або документ, що його замінює, фотокартку.
Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.
2.2 Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень в разі виявлення дефектів,- попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документі відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
2.3 За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач (крім дошкільників та учнів 1-4-х класів) розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.
2.4 Ознайомлюється з Правилами користування ЦБС, особисто підписує зобов’язання їх виконувати;
2.5 Ознайомлюється з повідомленнями про мету збору та обробку
даних його персональних даних,своїми правами, визначеними законодавством у сфері захисту персональних даних та підтверджує факт ознайомлення з ним власноручним підписом;
2.6 Надає відомості(персональні дані) для заповнення реєстраційної картки та занесення до бази персональних даних «Користувачі». Персональні дані,надані користувачем для заповнення Реєстраційної картки та занесення до БПД, є конфіденційними. Використання персональних даних здійснюється лише:
• працівниками Бібліотек відповідно до їхніх посадових обов’язків;
• для статистичного обліку у знеособленому вигляді;
• з науковою метою у знеособленому вигляді.

III. Права користувачів :

3.1 Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні й фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства. Кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України.
3.2 Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовно інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи (далі документи) з бібліотечного фонду, брати участь у читацьких конференціях та інших заходах, що їх проводить бібліотека та входити до читацьких рад.
3.3 Користувачі мають право одержати для опрацювання поза
бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.
3.4 Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
3.5 Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання одержані по МБА, видаються для користувачів тільки в бібліотеці - філіалі або читальному залі центральної бібліотеки.
3.6 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний бібліотечний абонемент.
3.7 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися документами тільки у бібліотеці-філіалі або одержати їх під грошову заставу.
«Користувачі» мають право отримувати інформацію, передбачену
Законом «Про захист персональних даних»

IV. Обов’язки користувачів

4.1 Користувач,який втратив або пошкодив документ з фонду
бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом визнаним бібліотекою, або відшкодувати збитки реальною вартістю документа, яку визначає комісія з роботи з фондом.
У разі пошкодження або втрати документа, одержаного через МБА чи внутрішньо. •> системний книгообмін,користувач за домовленістю з бібліотекою - фондоутримувачем повинен замінити його аналогічним документом( чи копією) або внести кратне грошове відшкодування вартості документа. Розмір відшкодування визначається бібліотекою в залежності від цінності видання.
4.2 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.
4.3. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою.
Кiлькiсть переглядiв: 1045

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.